விளையாட்டு அங்காடி வழியாக அண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகள் புதுப்பிப்பை அனுமதிக்கிறது

  • by Mithramohana Manjula
  • February 16, 2019

கூகிள் உள்நுழைவதைத் தவிர விளையாட்டு அங்காடி வழியாக முன்னனுமான அண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகள் புதுப்பிப்பை அனுமதிக்கிறது. பயனர்கள் தங்கள் கூகிள் கணக்கில் உள் நுழைந்திருக்காத சமயத்தில், கூகிள் விளையாட்டு அங்காடி வழியாக ஏற்றப்பட்ட பயன்பாடுகளை தானாக புதுப்பிப்பதற்கான செயல்பாடு செயல்பாட்டை கூகிள் திட்டமிட்டுள்ளது.

இந்த அம்சத்துடன், தேடுபொறி நிறுவனமானது, வரவிருக்கும் மாதங்களில் பயனர்களுக்கு இன்னும் நிலையான பயன்பாடு அனுபவத்தை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. முன்னர், பயனர்கள் தங்கள் கூகிள் கணக்கில் உள்நுழைந்திருக்கவில்லை எனில், விளையாட்டு அங்காடி உள்பட, அவற்றின் சாதனங்களில் முன்கூட்டியே நிறுவப்பட்ட பயன்பாடுகள் புதுப்பித்தல்களிலிருந்து வெட்டப்பட்டன.

“வரவிருக்கும் மாதங்களில், கூகிள் விளையாட்டு தானாகவே கூகிள் விளையாட்டை ஏற்றுவதற்கு ஒரு புதிய அம்சத்தை பரிசோதிக்கும். இது ஏற்றப்பட்ட பயன்பாடுகளைப் புதுப்பிப்பதற்கும், இந்த அம்சத்தை எப்போது வேண்டுமானாலும் அணைக்க விருப்பம் கொண்ட பயனர்களுடனும் அனுமதிக்கப்படும். பயன்பாட்டிற்கான பயன்பாட்டு பதிப்பை ஆதரிக்க வேண்டும் “என்று கூகுள் அபிவிருத்தியாளர்களுக்கு ஒரு கடிதத்தில் கூறிவிட்டதாக அறிக்கை மேற்கோளிட்டுள்ளது.

தங்கள் தொலைபேசியில் எதையும் நிறுவுவதற்கு கூகிள் விரும்பாத பயனர்கள், எப்போது வேண்டுமானாலும் அம்சத்தை முடக்கலாம். கூகுள் கணக்கில் இல்லாததால், அவற்றின் பயன்பாட்டிற்கான எந்தவொரு புதுப்பிப்புகளும் ஒழுங்காக இயங்குவதை கூகிள் உறுதிப்படுத்துகிறது.

READ  Google ने किया बेंगलुरु में ‘Google Research India’ नामक AI लैब बनाने का ऐलान

நிறுவனம் அதன் பயன்பாடுகளின் பழைய பதிப்பை பராமரிப்பது மேல்நிலைகளை குறைப்பதில் அபிவிருத்தியாளர்களுக்கு உதவுவதாக நிறுவனம் தெரிவிக்கிறது. இந்த அம்சம் அண்ட்ராய்டு லாலிபாப் அல்லது புதிய இயக்க முறைமை பதிப்புகள் மூலம் அனுப்பப்பட்ட சாதனங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *