July 8, 2020
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

கோட்டா சிறப்பு உயர் நீதிமன்றத்தில்

  • by Mithramohana Manjula
  • January 22, 2019

கோட்டா சிறப்பு உயர் நீதிமன்றத்தில் 

முன்னாள் பாதுகாப்புச் செயலாளர் கோடாபய ராஜபக்ஷா, வீரகெட்டியவில் டி.ஏ.ராஜபக்ஷா நினைவிடம் அருங்காட்சியகத்தை நிர்மாணிப்பதற்கான பொது நிதியைப் பறிமுதல் செய்ததாக இன்று சிறப்பு உயர் நீதிமன்றத்தில் விஜயம் செய்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *