எல்.ஜி வி 20, எல்.ஜி ஜி 5 பாதுகாப்பு பட்டியலில் இருந்து கைவிடப்பட்டது

  • by Mithramohana Manjula
  • January 12, 2019

நுண்ணறிபேசி தயாரிப்பு எல்ஜி ஜி5 ரூ-22,500 மற்றும் எல்ஜி வி 20 ஆகியவற்றுக்கான மென்பொருள் ஆதரவை கைவிடுவதாக தெரிகிறது. எல்ஜி ஜி5 நுண்ணறிபேசியில் ஒலி அமைவு தரத்தை மேம்படுத்திய பேங் மற்றும் ஓல்பூசன் டிஏசி போன்ற மாதிரியான பேட்டரி நிறுவனத்தின் முதல் நுண்ணறிபேசி ஆகும். மற்ற நுண்ணறிபேசி எல்ஜி V20 ரூ-28,990, ஜி5-க்கு ஒரு சில மாதங்கள் தொடங்கப்பட்டது மற்றும் அண்ட்ராய்டு நௌகட் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் இயக்க நிறுவனத்தின் முதல் நுண்ணறிபேசி.

எல்ஜி சமீபத்தில் இந்த நுண்ணறிபேசிகள் அதன் பாதுகாப்பு புல்லட்டின் வலைப் பக்கத்திலிருந்து கடந்த மாதம் வரை பட்டியலிடப்பட்டது. இதன் பொருள் என்னவென்றால் நிறுவனம் இனி இந்த சாதனங்களுக்கு பாதுகாப்பு புதுப்பிப்புகளை அல்லது அண்ட்ராய்டு பதிப்பு மேம்படுத்தல்களை அனுப்பாது.

இந்த நுண்ணறிபேசிகள் 2016-ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் தொடங்கப்பட்டன, இந்த சாதனத்திற்கான இரண்டு ஆண்டுகால மென்பொருள் புதுப்பிப்புகளை வழங்கியது. எல்ஜி ஜி5 அண்ட்ராய்டு மாஸ்மால்லோவுடன் தொடங்கப்பட்டது, பின்னர் நௌகட் மற்றும் பின்னர் ஓரியோவிற்கு மேம்படுத்தப்பட்டது. அண்ட்ராய்டு நௌகட் உடன் தொடங்கப்பட்ட எல்ஜி வி 20 ஆண்ட்ராய்டு ஓரியோவிற்கு மட்டும் மேம்படுத்தப்பட்டது. சாதனம் பாதுகாப்பு புல்லட்டின் பட்டியலில் இருந்து கைவிடப்பட்டதுடன், சாதனமானது அதிகாரப்பூர்வமாக அண்ட்ராய்டு பை புதுப்பிப்பை பெறும் சாத்தியம் இல்லை. அபிவிருத்தி முதலில் எக்ஸ்.டி.ஏ அபிவிருத்தியாளர்கள் மூலம் அறிக்கை வெளிவந்தது.

READ  ஓப்போ இந்தியா எம்.டி யி வாங் பெருகிவரும் இழப்புகள்:

எல்ஜி வி20-ஐ வாங்கியவர்கள் 2016-ஆம் ஆண்டில் எல்ஜியின் வாக்குறுதிகளை எதிர்பார்த்து 2 வருடம் மென்பொருள் மேம்படுத்தல் ஏமாற்றமடைந்திருப்பார்கள்  ஆண்ட்ரோவிற்குப் பதிலாக ஆண்ட்ரோவைப் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கும்.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *