எம்.ஆர் அரசியலமைப்பு சபை

  • by Mithramohana Manjula
  • February 16, 2019

அரசியலமைப்புக் குழுவால் எடுக்கப்பட்ட தன்னிச்சையான நடவடிக்கைகள் காரணமாக இன்று முழு அரசும் சரிந்துவிட்டது என எதிர்க்கட்சி தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்ஷா நேற்று தெரிவித்தார்.

நாட்டின் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு நிலைமை பற்றிய ஒரு கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் கொழும்பில் உள்ள எதிர்க்கட்சித் தலைவரின் அலுவலகத்தில் தெரிவித்தார்.

“அரசியலமைப்புக் குழுவை விமர்சிப்பது நீதித்துறையை விமர்சிப்பதோ அல்லது அதை குறைகூறுவதோ அல்ல. அரசியலமைப்பு கவுன்சிலின் தன்னிச்சையான நடவடிக்கையின் காரணமாக, முழு மாநிலத் துறையும் இன்று சரிந்தது,” என்று அவர் கூறினார்.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *