July 9, 2020
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Tag Archives: Google accounts

விளையாட்டு அங்காடி வழியாக அண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகள் புதுப்பிப்பை அனுமதிக்கிறது

கூகிள் உள்நுழைவதைத் தவிர விளையாட்டு அங்காடி வழியாக முன்னனுமான அண்ட்ராய்டு பயன்பாடுகள் புதுப்பிப்பை அனுமதிக்கிறது. பயனர்கள் தங்கள் கூகிள் கணக்கில் உள் நுழைந்திருக்காத சமயத்தில், கூகிள் விளையாட்டு அங்காடி வழியாக ஏற்றப்பட்ட பயன்பாடுகளை தானாக புதுப்பிப்பதற்கான செயல்பாடு செயல்பாட்டை கூகிள் திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த அம்சத்துடன், தேடுபொறி நிறுவனமானது, வரவிருக்கும் மாதங்களில் பயனர்களுக்கு இன்னும் நிலையான பயன்பாடு அனுபவத்தை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. முன்னர், பயனர்கள் தங்கள் கூகிள் கணக்கில் உள்நுழைந்திருக்கவில்லை எனில், விளையாட்டு அங்காடி உள்பட, அவற்றின் […]